Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

asimilácia – význam cudzieho slova

premena anorganických látok v rastlinách na organické; prispôsobenie (sa), splývanie; spodobovanie hlások