Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

asistencia – význam cudzieho slova

pomoc pri nejakom výkone; prítomnosť pri jednaní; osoba alebo osoby poskytujúce pomoc