Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

aspekcia – význam cudzieho slova

skúmanie, prehliadka, inšpekcia