Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

aspekcia - význam cudzieho slova

skúmanie, prehliadka, inšpekcia