Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

asortiment - význam cudzieho slova

tovar vytriedený podľa určitého kritéria