Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

asortiment – význam cudzieho slova

tovar vytriedený podľa určitého kritéria