Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

asketizmus – význam cudzieho slova

odriekanie, zdržanlivý spôsob života; nábožensky alebo filozoficky motivované odmietanie niektorých pôžitkov; askéza