Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

askripcia – význam cudzieho slova

dosiahnutie vyššieho spoločenského postavenia vďaka príslušnosti k privilegovanej vrstve, zásluhou rodového pôvodu