Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

askripcia - význam cudzieho slova

dosiahnutie vyššieho spoločenského postavenia vďaka príslušnosti k privilegovanej vrstve, zásluhou rodového pôvodu