Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

aspekt - význam cudzieho slova

poňatie, hľadisko, zreteľ, stanovisko, zorný uhol; dôležitá poloha nebeského telesa voči Slnku; slovesný vid