Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

autodidaxia – význam cudzieho slova

metóda samoučenia