Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

autokrat – význam cudzieho slova

samovládca, diktátor; človek s poručníckymi sklonmi