Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

automat – význam cudzieho slova

samočinne pracujúci stroj alebo prístroj, napr. hrací automat, telefónny automat; samoobslužná jedáleň; druh streľnej zbrane, samopal; samočinný vypínač, istič