Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

autograf – význam cudzieho slova

pôvodný rukopis; dielo písané vlastnou rukou; autogram, vlastnoručný podpis; zariadenie na automatické zapisovanie nameraných údajov