Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

autokracia - význam cudzieho slova

samovláda, neobmedzená vláda jednotlivca alebo skupiny