Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

autokritika - význam cudzieho slova

sebakritika, kritický postoj k sebe samému