Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

autohypnóza – význam cudzieho slova

zhypnotizovanie seba samého