Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

centralizmus – význam cudzieho slova

výkon moci, riadenia a kontroly z jedného ústredného miesta, sústredenie moci