Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

cenzor – význam cudzieho slova

v starovekom Ríme úradník prevádzajúci cenzus; úradník prevádzajúci dozor nad obsahom médií, dozor nad médiami, kontrolu ich obsahu