Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

cerebrum – význam cudzieho slova

mozog