Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

centrovanie – význam cudzieho slova

nastavenie geometrickej šošovky zhodne s optickou osou; stredenie, taká úprava súčasti stroja, aby pri otáčavom pohybe bola presne v strede