Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

centronukleus – význam cudzieho slova

jadro bunky s vnútrojadrovým centrom delenia