Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

cenzus – význam cudzieho slova

súpis majetku a osôb; sčítanie ľudu; stredoveká renta; zaradenie obyvateľov do tried podľa pôvodu a majetku