Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

cyto- - význam cudzieho slova

prvá časť zložených slov s významom bunka, bunkový