Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

cytoblast - význam cudzieho slova

domnelá hmota, z ktorej vznikajú bunky