Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

cytostatikum - význam cudzieho slova

látka tlmiaca rast a rozmnožovanie buniek, najmä nádorových, karcinostatikum