Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

cytoplazma - význam cudzieho slova

celý obsah bunky okrem jadernej hmoty, protoplazma vyskytujúca sa mimo jadra bunky