Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

cytogenetika - význam cudzieho slova

veda zaoberajúca sa genetickými javmi na bunkovej a jadrovej úrovni