Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

cytocentrum - význam cudzieho slova

centrozóm