Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

demoskopia - význam cudzieho slova

prieskum verejnej mienky