Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

demultiplexor - význam cudzieho slova

zariadenie obnovujúce výstupné signály zlúčené predchádzajúcim multiplexorom