Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

dendrit - význam cudzieho slova

výbežok nervových buniek