Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

dendro- - význam cudzieho slova

prvá časť zložených slov s významom strom, stromový