Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

denatalita – význam cudzieho slova

pokles pôrodnosti