Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

denatalita - význam cudzieho slova

pokles pôrodnosti