Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

dendrolit – význam cudzieho slova

skamenelé drevo