Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

demotivácia - význam cudzieho slova

zníženie, úpadok, strata záujmu, motivácie