Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

denzimeter - význam cudzieho slova

hustomer, prístroj na meranie hustoty kvapalín