Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

deo-, dezo- - význam cudzieho slova

prvá časť zložených slov s významom spojeným s odstraňovaním nepríjemných pachov