Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

dependencia - význam cudzieho slova

závislosť; vedľajší nehnuteľný majetok; menšie a menej náročné ubytovacie zariadenie v rámci areálu hotela