Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

denzitometria – význam cudzieho slova

meranie optickej hustoty spracovaného fotografického záznamu