Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

denzitometria - význam cudzieho slova

meranie optickej hustoty spracovaného fotografického záznamu