Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

denzit – význam cudzieho slova

a hustota, napr. optická hustota, hustota kvapalín, kostného tkaniva