Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

deponent - význam cudzieho slova

človek ukladajúci cenné hnuteľné veci, napr. šperky, do úschovy