Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

diplom – význam cudzieho slova

menovacia listina; listina, ktorou sa udeľuje nejaké uznanie, pocta alebo hodnosť, napr. vysokoškolská pri zakončení štúdia