Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

diplopia - význam cudzieho slova

dvojité videnie, ambiopia