Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

diplopia – význam cudzieho slova

dvojité videnie, ambiopia