Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

direct mail - význam cudzieho slova

dodávanie tlačovín, najmä reklamných, do schránok občanov alebo poštou na konkrétne adresy