Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

dirigent - význam cudzieho slova

umelec riadiaci hudobné teleso