Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

dirigent – význam cudzieho slova

umelec riadiaci hudobné teleso