Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

direkt – význam cudzieho slova

priamy, priamo; priamy úder v boxe