Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

diptych – význam cudzieho slova

dvojdielne umelecké dielo; starogrécke dvojité doštičky na písanie; stredoveký dvojdielny oltár