Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

ekvitabilita – význam cudzieho slova

rovnocennosť druhov v biocenóze