Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

elastooptika – význam cudzieho slova

náuka o zmenách optických vlastností látok vyvolaných mechanickým napätím