Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

eleison - význam cudzieho slova

grécky zmiluj sa, časť kresťanskej modlitby