Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

elekcia - význam cudzieho slova

voľba, výber