Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

elekcia – význam cudzieho slova

voľba, výber