Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

elektro- - význam cudzieho slova

prvá časť zložených slov s významom elektrický, elektrina